Dodatki


Możliwe jest przedłużenie oprowadzenia 1 lub 2 o jeden lub więcej z następujących elementów:

 

1.   Krótkie oprowadzenie po budynku Muzeum Śląskiego, które jest jednym z najstarszych domów renesansowych w Niemczech oraz krótka wizyta w jednym z tzw. domów halowych, które występują tylko w Görlitz (dom ten normalnie jest niedostępny dla publiczności). Możecie Państwo w ten sposób poznać bliżej życie bogatych kupców görlitzkich.    

 

Dodatkowy czas trwania: 20-30 minut. Dopłata € 1,50 od osoby, jako wstęp do budynku. Możliwe: wtorek – piątek, w godz. 10:00 - 17:00.

 

2.  Oprowadzenie po dwóch lub trzech historycznych kościołach odznaczających się bogatą historią. Szczególnie cenny i warty obejrzenia jest złoty ołtarz w Kościele Trójcy Świętej oraz światowej sławy ‘organy słoneczne’ w Kościele Św. Piotra, (największy gotycki kościół halowy we wschodnich Niemczech).

 

Dodatkowy czas trwania: 30 minut.

 

Możliwa jest też w niektórych dniach prezentacja organów słonecznych (czas trwania prezentacji: 50 minut, zazwyczaj we wtorki i czwartki o godz. 12:00).

 

3.  Średniowieczne mury miejskie oraz oprowadzenie przez najstarszą część miasta ‘Nikolaivorstadt’ z kościołem Św. Mikołaja oraz barokowym cmentarzem.

  

Dodatkowy czas trwania: 30 minut.