Oprowadzenie 4: Kościoły i historia kościoła


Sylwetka miejska w Görlitz jest zdominowana przez różne kościoły i ich wieże. Szczególnie rzuca się w oczy Kościół św. Piotra i Pawła, największy kościół halowy we wschodnich Niemczech. Podczas oprowadzenia odwiedzimy kościoły starówki: Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół Mikołaja, Kościół Św. Trójcy, Kościół NMP, Kaplicę Św. Anny.

Dowiecie się Państwo o burzliwej historii oraz przebiegu budowy, o pobożnym życiu w średniowieczu oraz podczas i po Reformacji. Usłyszycie Państwo o ludziach, którzy pozostawili swoje ślady w kościołach Görlitz, o historii słynnych organów słonecznych oraz jedynego prywatnego kościoła w Niemczech.

 

Czas trwania: 1,5 lub 2 godziny (zależny od życzeń Państwa)

  

Uwaga: oprowadzenie jest tylko możliwe podczas godzin otwarcia kościołów.